ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ລະບົບມີຫຼາກຫຼາຍລະບົບມີໜີ້ຕ້ອງາ

ລະບົບຮ້ານອາຫານ

ລາຄາ: 0 ກີບ
ລະບົບຮ້ານອາຫານພັດທະນາດ້ວຍພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ SQLSERVER ລະບົບ ມີການເພີ້ມໂຕະ ເພີ້ມລາຍການອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ ລະບົບຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາ ລະບົບຂາຍອາຫານຕາມໂຕະ ຢ້າຍໂຕະ ລາຍງານການຂາຍແຕ່ລະວັນ ຕາມປະເພດ.

ລະບົບໂປເຈັກຫໍສະມຸດ

ລາຄາ: 0 ກີບ
ເປັນລະບົບໂປເຈັກຫໍສະມຸດ ພັດທະນາດ້ວຍພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ Access ລະບົບນີ້ສົມບູນແບບແລ້ວ ມີລະບົບການເພີ້ມລາຍການປຶ້ມ ສັ່ງຊື້ປື້ມ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ເຊົ່າປື້ມ ແລະ ຄືນປຶ້ມ.

ລະບົບໂປເຈັກຂາຍປຶ້ມ

ລາຄາ: 0 ກີບ
ລະບົບນີ້ພັດທະນາຂື້ນມາເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ຂັກພັດທະນາໂປແມເມີມື້ໃໝ່ເພື່ອເປັນຊ່ອງໃຫ້ນັກສຶກສາທີພວມກໍາລັງຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ລະບົບທີພັດທະນາດ້ວຍພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ Access .

ລະບົບວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ອັງກິດ

ລາຄາ: 0 ກີບ
ເປັນລະບົບ ວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ອັງກິດ ພັດທະນາດ້ວຍພາສາ vb.net ຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນ Access ໃນນັ້ນມີຄໍາສັບພາສາລາວປະມານ 4000 ລາຍການ ພາສາອັງກິດ 5000 ລາຍການ.

ລະບົບຮ້ານຂາຍຄອມ+ສ້ອມ

ລາຄາ: 300,000 ກີບ
ລະບົບຮ້ານຂາຍຄອມ ລະບົບພັດທະນາດ້ວຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນ SQL SERVER ລະບົບປະກອບມີ ເພີ້ມລາຍການສະມາຊິກ ລາຍການສິນຄ້າ ອອກໃບສັ່ງຊື້ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບສ້ອມແປງສິນຄ້າ ລາຍການສ້ອມແປງ.

ລະບົບຮ້ານຂາຍຄອມ

ລາຄາ: 300,000 ກີບ
ລະບົບຮ້ານຂາຍຄອມ ລະບົບພັດທະນາດ້ວຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນ SQL SERVER ລະບົບປະກອບມີ ເພີ້ມລາຍການສະມາຊິກ ລາຍການສິນຄ້າ ອອກໃບສັ່ງຊື້ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ຂາຍສິນຄ້າ ກໍານົດການຜ່ອນສິນຄ້າ ການຜ່ອນສິນຄ້າ ຈັດການລະບົບເຊົ່າສິນຄ້າ ແລະ ລະບົບເຊົ່າສິນຄ້າ.

ລະບົບໂປເຈັກຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

ລາຄາ: 300,000 ກີບ
ເປັນລະບົບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລະບົບພັດທະນາດ້ວຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ SQL SERVER ສາມາດເພີ້ມພະແນກ ຈັດການລະບົບເງິນເດືອນ ຈັດການເພີ້ມພະນັກງານ ຄິດໄລ່ໂບນັດ ລາຍງານລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ໂບນັດ .

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນລະບົບຂາຍສິນຄ້າ

ລາຄາ: 300,000 ກີບ
ເປັນລະບົບຂາຍສິນຄ້າ ມີທັງທິດສະດີ ບົດທີ 1-5 ໂຕພັດທະນາແມ່ນ ພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ SQL SERVER ລະບົບປະກອບມີ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ເພີ້ມລູກຄ້າ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຍົກລີກການສັ່ງຊື້ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new