ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ລະບົບມີຫຼາກຫຼາຍລະບົບມີໜີ້ຕ້ອງາ

XAMPP

ລາຄາ: 0 ກີບ
XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy..

Microsoft® SQL Server® 2014 Express

ລາຄາ: 0 ກີບ
Microsoft SQL Server 2014 Express is a powerful and reliable free data management system that delivers a rich and reliable data store for lightweight Web Sites and desktop applications..

TeamViewer Download

ລາຄາ: 0 ກີບ
TeamViewer Download.

Apache + PHP + MySQL

ລາຄາ: 0 ກີບ
Apache 2.4.41PHP 7.3.10MySQL 8.0.17phpMyAdmin 4.9.1 .

Remote Desktop Software

ລາຄາ: 0 ກີບ
Connect to a computer remotely, be it from the other end of the office or halfway around the world. AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike..

ໄດເວີ Xprinter_2019.2

ລາຄາ: 0 ກີບ
ໄດເວີ Xprinter_2019.2 ສາມາດລົງໄດ້ທຸກລະບົບຂອງປິ້ນເຕີຍີ່ຫໍ້ Xprinter.

ພາສາລາວ Lao Script 7.03

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟອນພາສາລາວ Lao Script 7.03.

ໄດເວີປິ້ນເຕີ POS

ລາຄາ: 0 ກີບ
ໄດເວີປິ້ນເຕີ 80mm Thermal ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີຍ.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new