laosoftware.asia|ຂ່າວທ່ອງຖິ່ນ
 

ລາຍການຂ່າວທ່ອງຖິ່ນ

  • img

    ກູດໄລ ເບຍສ໌ ຢູ 11 ບຽດຊະນະທີມດັງຈາກເຈົ້າພາບ

    ການແຂ່ງຂັນບານເຕະເຍົາວະຊົນບຸນມະໂຫລານ ທີ່ເມືອງຄານາກາວະ ( Kanakawa ) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງ 22-27 ມິຖຸນາ 2017 ໃນລາຍການ 2017 COPA BALL MARE U11 PILOT INTERNATIONAL TOURNAMENT ໂດຍ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງທີມ ກູດໄລ ເບຍສ໌ ອາເຄເດມີ ລຸ້ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 11 ປີ ...

ລາຍການໂຄສະນາທີ 1

ລາຍການໂຄສະນາທີ 2

ລາຍການໂຄສະນາທີ 3

ລາຍການໂຄສະນາທີ 1

ລາຍການໂຄສະນາທີ 2