laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນລະບົບໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກັບກໍາລາຍຮັບຈາກແຕ່ລະຫ້ອງ ແລະ ແຕ່ລະໂຕຂອງລູກຄ້ານອກນີ້ລະບົບຍັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກຄ້າ ລະບົບຍັງໂອນຂໍ້ມູນໄປເດືອນໜ້າໄດ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງບັນຊີໃໝ່ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive