laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງ ອູ່ສ້ອມແປງລົດ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ສົມບູນແລ້ວເດີ ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງ ອູ່ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ ລະບົບສາມາດຈັນການ ລາຍການສິນຄ້າ ລາຍການສັ່ງຊື້ ລາຍການອະນຸມັດການສັ່ງຊື້ ຍົກເລີກລາຍການສັ່ງຊື້ ຮັບແລະຍົກເລີກລາຍການສັ່ງຊື້ ລາຍການຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະຫນີ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ ຈ່າຍອາໄຫລ່ອອກສາງ ອອກໃບສະເຫນີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າ ລູກຄ້າສັ່ງຈອງບັດຄີວ ລະບົບລູກຄ້າຕິດຕາມການສ້ອມແປງ ຜ່ານເວບໄຊແລະແອບໂທລະສັບ ຂາຍສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ລາຍງານການສັ່ງຊື້ ລາຍງານການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ ລາຍງານການອະນຸມັດສັ່ງຊື້ ລາຍງານຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າ ລາຍງານການຂາຍເປັນວັນ ເດືອນງວດແລະປີ ລາຍງານລູກຄ້າຕິດຫນີ້​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive