laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍສໍາລັບບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ຕ່າງໆ ລະບົບສາມາດຈັດການ ສັ່ງຊື້ ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້ ຕັ້ງເຈົ້າໜີ້ ຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ຈ່າຍວັດຖຸໃຫ້ພະແນກແລະໜ່ວຍງານ ລະບົບຕິດຕາມລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນທະນາຄານ ລະບົບໂອນເງິນ ລາຍງານໜີ້ທັງໝົດ ລາຍງານໜີ້ປະຈໍາວັນ ລາຍການໜີ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານໜີ້ປະຈໍາເດືອນ ລາຍງານລະບົບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນທະນາຄານ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive