laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າ+ບັນຊີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນລະບົບໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າທົ່ວໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂາຍໜ້າຮ້ານ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ ຂາຍເຄື່ອງເສື້ອຜ້າ ແລະ ທີເປັນລະບົບຂາຍໜ້າຮ້ານ ລະບົບນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດການຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ໃນຮ້ານຂອງທ່ານ ລະບົບສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຂໍ້ມູນສາງສິນຄ້າ ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຂໍ້ມູນຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຈັດການລະບົບບັນຊີ ແບບບັນຊີລບາວໄດ້ ນອກນີ້ລະບົບຍັງສາມາດຮັບສິນຄ້າ ຂາຍສິນຄ້າ ຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ຍັງລົງລະບົບ GL ແບບໂອໂຕ ລະບົບຍັງລາຍງານລາຍໄດ້ລາຍຈ່າຍເປັນວັນເດືອນປີໄດ້ ສມາດລາຍງານ ແຍກປະເພດໄດ້ ທ່ານໃດສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ 02055174740 ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive