laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມ ຂາຍລົດ + ບັນຊີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມ ຂາຍລົດ + ບັນຊີ ເປັນລະບົບທີຈັດການຂໍ້ມູນລະບົບໂຊລຸມລົດ ລະບົບນີ້ສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ ການຂາຍແລະຊື້ ຜ່ານລະບົບບັນຊີ GL ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໂປຣແກຣມ ຂາຍລົດ + ບັນຊີ ປະກອບມີດັ່ງນີ້ ທ່ານໃດສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive