laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມ ສາງວັດສະດ + ບັນຊີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມ ສາງວັດສະດ + ບັນຊີ ລະບົບນີ້ສາມາດ ອອກໃບຂໍສັງຊື້ ອະນຸຍາດການສັ່ງຊື້ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງແບບລົງບັນຊີໂອໂຕ ສ້າງລະບົບບັນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາວັນໄດ້ ລະບົບຍັງຈັດການການຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງພ້ອມລົງບັນຊີອີກ ລະບົບຍັງສາມາດຈັດການຈ່າຍສິນຄ້າໄປຍັງໂຄງການ ແລະ ສະໜາມໄດ້ ນອກນີ້ລະບົບຍັງຈັດການ ລະບົບໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງໄດ້ ລະບົບນີ້ເໜາະສົມກັບສາງສິນຄ້າປະເພດ ບໍລິສິ ສັດກໍ່ສ້າງ ສາງສິນຄ້າປະເພດ ລົດ ແລະ ສາງສິນຄ້າທົວໄປໄດ້ ທ່ານໄດ້ສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການເບິ່ງໂປຣແກຮມສາມາດຕິດຕໍ່ ຫາເຮົາໄດ້ທີ 020 55174740ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive