laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນຮຽນ + ບັນຊີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນຮຽນ + ບັນຊີ ເປັນລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ທີມີການພົວພັນເຖິ່ງລະບົບບັນຊີ ລະບົບນີ້ສາມາດ ລົງບັນຊີແບບບັນຊີລາວໄດ້ ແລະ ລະບົບຈັດການລະບົບ ຮັບອຸປະກອນການສຶກສາ, ຈັດການຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ຜ່ານລະບົບບັນຊີອີກໂດຍ ນອກນີ້ລະບົບຍັງສາມາດ ອອນລາຍທັງພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ນອກເຄື່ອຂ່າຍໄດ້ ຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive