laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບບໍລິສັດ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ລະບົບສາມມາດ ຈັດການສິນຄ້າໃນສາງ,ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ,ສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າສາງ,ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ,ຊໍາລະຫນີ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ,ຈ່າຍສິນຄ້າໄປຍັງສະຫນາມ,ຂາຍສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ລະບົບລາຍງານມີ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ,ລາຍງານສິນຄ້າທີສັ່ງຊື້,ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ,ລາຍງານຊໍາລະຫນີ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ,ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າໄປຍັງສະຫນາມຂອງແຕ່ລະໂຄງການແລະລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າໃນສາງອອກ ລະບົບນີ້ເຫມາະສົມສໍາລັບບໍລິສັດກໍ່ສ້າງແລະໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆນອກນີ້ລະບົບສາມາດອອນລາຍໄດ້ທຸກສະຫນາມ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive