laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຮ້ານອາຫານແບບຈໍສໍາພັດ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມຮ້ານອາຫານແບບຈໍສໍາພັດ ພັດທະນາໂປຣແກຣມດ້ວຍທິມງານ ຈີເອມເທັກ ລະບົບສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ ອາຫານ ລະບົບປະເພດອາຫານ ລະບົບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ລະບົບຮັບສິນຄ້າ ລະບົບ ຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ລາຍງານການຂາຍເປັນເດືອນ ວັນ ປີ ຂາຍສິນຄ້າໂດຍລະບົບ POS ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive