laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມບໍລິຫານຈັດການການຕິດຕັງອຸປະກອນ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນໂປຣແກຣມຈັດການບໍລິຫານຈັດການການຕິກຕັ້ງອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນວົງຈອນປິດຕ່າງ ເໝາະສົມສໍາລັບອົງກອນທີບໍລິການກ່ຽວກັບການຕິກຕັ້ງອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໂປຣແກຣມນີ້ພັດທະນາດ້ວຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ SQLSERVER 2012 ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ 0205174740 ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive