laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າທົ່ວໄປ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ລະບົບນີ້ສາມາດມີທັງທິດສະດີ ພາກວິເຄາະລະບົບ ລະບົບນີ້ເໝາະສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາໃໝ່ ທ່ານສາມາດນໍາ source code ໄປພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ ເພາະລະບົບນີ້ເປັນລະບົບສົມບູນມາດຕະຖານແລ້ວ. ລະບົບນີພັດທະນດ້ວຍ VB.2008 ແລະ ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ SQL SERVER 2008 ສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ທີ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive