laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຮ້ານມີນີມາກ ແບບ standard

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ຮອງຮັບ ການຂາຍໄດ້ສອງລະບົບ ຄືຂາຍແບບ ຮ້ານມີນີມາກທົ່ວໄປ ແລະ ຂາຍແບບຮ້ານຄ້າທີມີສະມາຊິກ ລະບົບສາມາດ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ,ຮັບສິນຄ້າທີສັ່ງຊື້ ,ຕັດສະຕັອກແບບໂອໂຕ,ຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ ລາຍງານສິນຄ້າໃນສະຕັອກ ,ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດບັດສະມາຊິກ ນອກນີ້ລະບົບຍັງຮອງຮັບການຄົ້ນຫາດ້ວຍເຄື່ອງອ່ານບາໂຄ້ດ ແລະ ສາມາດປິ້ນປິນໄດ້ສາມລະບົບ ຄື ັA4,A5,ບິນນ້ອຍ ສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ທີ 02055174740. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive