laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປແກມຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນ ທົ່ວໄປ ລະບົບນີ້ສາມາດຈັດການໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໂດຍລະບົບບາໂຄ້ດ ແລະ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນແບບການຄີຂໍ້ມູນໂດຍໂຕເອງ ນອກນີ້ລະບົບຍັງສາມາດຮອງຮັບລະບົບລາຍການສິນຄ້່າໄດ້ 99,999,999 ເປັນໂປແກມທີພັດທະນາໂດຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ ໃຊ້ SQL SERVER 2008 ເປັນໂປແກມຄອບຄຸ້ມ ກ່ຽວກັບສາງສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນສາມາດເພີ້ມລະບົບໝວດຂອງສິນຄ້າ ລາຍການສິນຄ້າໄດ້ຕາມອິດສະຫຼະສາມາດອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກ ອອກໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າ ຂາຍສິນຄ້າ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າເປັນວັນເດືອນປີ ລາຍງານເປັນງວດ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive