laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປແກມຂາຍຄອມພິວເຕີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນໂປແກມທີພັດທະນາໂດຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ ໃຊ້ SQL SERVER 2008 ເປັນໂປແກມຄອບຄຸ້ມ ກ່ຽວກັບສາງສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນສາມາດເພີ້ມລະບົບໝວດຂອງສິນຄ້າ ລາຍການສິນຄ້າໄດ້ຕາມອິດສະຫຼະສາມາດອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກ ອອກໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າ ຂາຍສິນຄ້າ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າເປັນວັນເດືອນປີ ລາຍງານເປັນງວດ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive