laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປແກມຮ້ານອາຫານ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປແກມຮ້ານອາຫານແລະ ໂຮງແຮມ ເວີຊັນນີ້ສາມາດ ຈັດລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂດຍ SQL SERVER 2008 R2 ພັດທະນາ ດ້ວຍພາສາ Visual Basic 2008 ສາມາດຮອງຮັບລະບົບ OS Windows XP ຂຶ້ນໄປ ໃຊ້ງ່າຍເຂົ້າໃຈໄວ້ ເພາະລະບົບບໍ່ຊັບຊ້ອນ ລະບົບສາມາດຮອງຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ 3 ອັດຕາ ເງິນ ກີບ ບາດ ໂດລາ ລະບົບຍັງສາມາດຮອງຮັບການພິມບິນໄດ້ທັງບິນ ນ້ອຍ ບິນ A5 ແລະ A4 ລະບົບຮອງຮັບການສໍາຮອງຖານຂໍ້ມູນໄວ້ເມືລະບົບ Windows ມີບັນຫາ ລະບົບຍັງສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ ໂຕະ ແລະ ຕູບ ບໍ່ຈໍາກັດ ສາມາດເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າໄດ້ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ລະບົບຍັງມີການຈັດການຂໍ້ມູນ ສະຕັອກ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ເປັນງວດ ເປັນເດືອນ ແລະ ປີ ລະບົບສາມາດຈັດການລະບົບ ເຂົ້າພັກ ແລະ ຄືນຫ້ອງ ຢ້າຍຫ້ອງ ສັ່ງຈອງໄດ້ ທ່ານ ສາມາດ ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ 020 5517 4740 ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive