laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປແກມຄຸ້ມຄອງຮ້ານສະປາ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນໂປແກມທີພັດທະນາໂດຍ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນ ໃຊ້ SQL SERVER 2008 ເປັນໂປແກມຄອບຄຸ້ມ ການບໍລິການຂອງຮ້ານສະປາ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ການຈ່າຍເຄື່ອງ ຂາຍເຄື່ອງ ຈອງບັດຄີວສະປາ ຄິດໄລ່ລາຄາໃນການບໍລິການຕ່າງໆຂອງສະປາ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive