laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ເວບໄຊສໍາລັບ ຂ່າວສານກິລາ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເວບໄຊນີ້ແມ່ນອອກແບບເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານອົງການ ຫຼື ຜູ້ທີຕ້ອງການພັດທະນາເວບໄຊເພື່ອເຂົ້າຮັບໃຊ້ບໍລິສັດ ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະ ອອກແບບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ຊື້ເວບໄຊວັນນີ້ ຮັບທັນທີ່ ພື້ນທີເວບໄຊຟຮີ 1 ປີ ພື້ນທີຮອງຮັບບໍ່ຈໍາກັດ ອີເມວໄດ້ 50 ອີເມວ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive