laosoftaware.asia | ລາຍລະອຽດຂ່າວປາບປາມ
 

ຜູ່ລົງມືຄາດຕະກໍາຊາຍສອງຄົນ ທີ່ ເມືອງນໍ້າບາກ ເຂົ ້າມອບຕົວກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ້ວ!

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ຫຼວງພະບາງ: ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຈະລາຈອນເມືອງນໍ້າບາກ,ແຂວງຫລວງພະບາງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວລາປະມານ12 ໂມງກາງຄືນ ຂອງວັນທີ21/6/2017. ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດວ່າມີເຫດການຂ້າກັນຕາຍຢູ່ 3 ແຍກ ຂື້ນຫ້ອງການ ປກສ ກຸ່ມນໍ້າຖວ້ມ. ຂື້ນກັບບ້ານຖວ້ມໃຕ້,ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຖວ້ມ ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
ຫຼວງພະບາງ: ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຈະລາຈອນເມືອງນໍ້າບາກ,ແຂວງຫລວງພະບາງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວລາປະມານ12 ໂມງກາງຄືນ ຂອງວັນທີ21/6/2017. ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດວ່າມີເຫດການຂ້າກັນຕາຍຢູ່ 3 ແຍກ ຂື້ນຫ້ອງການ ປກສກຸ່ມນໍ້າຖວ້ມ. ຂື້ນກັບບ້ານຖວ້ມໃຕ້,ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຖວ້ມ,ເມືອງນໍ້າບາກ,ແຂວງຫລວງພະບາງ.ຕາມການລົງສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີຈະລາຈອນເມືອງນໍ້າບາກໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ກ່ອນຈະເກີດເຫດການ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີທ້າວ ຕຸ້ຍ ອາຍຸ 19 ປີແລະ ທ້າວ ຫລ້າ ອາຍຸ 23 ປີມາທຽ່ວຫລີ້ນສະຖານທີ່ ກິນດື່ ມ-ຮ້ານບັນເທີງ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຖວ້ມ.ຫລັງຈາກນັ້ນຈະພາກັນກັບບ້ານກອກຫວານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແຕ່ທັງສອງ ຄົນແມ່ນຮັບຈ້າງຂາຍນໍ້າມັນຢູ່ບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ.ພໍ ມາຮອດຈຸດເກີດເຫດໄດ້ເຫັນ ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ທີ່ ຈອດລົດນັ່ງລົມກັນຢູ່ແຄມທາງ ຈີ່ ງໄດ້ຮ້ອງຢອກຕາມໄວຮຸ້ນຢອກໄຍກັນເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍບໍມີຄວາມພໍ ໃຈ ຈີ່ ງຮ້ອງຕໍຄວາມກັນ ທັງສອງຄົນ ທ້າວ ຕຸ້ຍ ແລະ ທ້າວ ຫລ້າ ຈີ່ ງພາກັນຂີ່ ລົດຕ່າວກັບຄືນ ມາຫາ ມີການຜິດຖຽງກັນເກີດຂື້ນ.ທ້າວ ໄຮ່ ວ່າງ ໄດ້ຈັບເອົາມີດທີ່ ຕິດຕົວມານໍ ານັ ້ນແທງໃສ່ຫົວນົມເບື້ອງຊາຍຂອງທ້າວຕຸ້ຍ ແລະ ຕ່າວມາແທງໃສ່ຄໍ ຫອຍຂອງທ້າວ ຫລ້າ ເຮັດໃຫ້ທັງສອງຄົນຕາຍກັບທີ່ ແລ້ວກໍຂີ່ ລົດຫນີໄປ. ໃນມື້ຕໍມາ ວັນທີ22/6/2017 ທ້າວ ໄຮ່ ວ່າງ ອາຍຸປະມານ 20 ປີຢູ່ບ້ານໂພນມະນີຜູ້ທີ່ ເອົາມີດແທງທັງສອງຄົນຕາຍນັ້ນ ໄດ້ເອົາມີດ ແລະ ນໍ າຜູ້ປົກຄອງມາມອບຕົວນໍ າເຈົ້າຫນ້າທີ. ເຫດສະເທືອນຂວັນຄາດຕະກໍ າໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສືບສວນສອບສວນຈາກພະຍານ,ຫລັກຖານ ແລະ ມູນເຫດທີ່ ແທ້ຈີງ. ເຊີ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລະອຽດຂອງເຈົ ້າຫນ້າທີປກສແຂວງຫລວງພະບາງ ຮວ່ມກັບ ປກສ ເມືອງນໍ້າບາກ. ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More

ລາຍການໂຄສະນາທີ 1

ລາຍການໂຄສະນາທີ 2

ລາຍການໂຄສະນາທີ 3

ລາຍການໂຄສະນາທີ 1

ລາຍການໂຄສະນາທີ 2