Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/laosoft2/domains/laosoftware.asia/public_html/single.php on line 10 

ສື່ໄທລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 23/3/2019 ເວລາປະມານ 12:10 ໂມງ ໄດ້ມີອຸບັດຕິເຫດລົດພ່ວງຕຳກັບລົດຕູ້ຈົນເສຍຫລັກຕົກຄອງທັງສອງຄັນ ທີ່ບໍລິເວນແຍກສຣະເສດຖີ ຕ.ບ້ານໃຫ່ມ ອ. ທ່າມ່ວງ ຈ. ການຈະນະບູລີ ປະເທດໄທ ໂດຍລົດພ່ວງ ແລະລົດຕູ້ຫງາຍທ້ອງຕີນຊີ້ຟ້າຢູ່ພາຍໃນຄອງທີ່ມີນໍ້າເລິກປະມານ 2-3 ແມັດ ເບື້ອງຕົ້ນມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາກັບລົດຕູ້ ເປັນແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ຫາກໍ່ກຫບຈາກການຕໍ່ບັດທັງຫມົດ ມີຄົນລາວ 9 ຄົນ ຊຫວຽດນາມ 5 ຄົນ ແລະຄົນຂັບລົດຕູ້ 1 ຄົນ ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດນັບ 10 ຄົນ ເຈົ້າທີ່ກູ້ໄພລະດົມກຳລັງຊ່ວຍເຫລືອໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 4 ຄົນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງຫມໍແລ້ວ ລ່າສຸດເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດງົມສົບຜູ້ເສຍຊີວິດຂື້ນມາໄດ້ 8 ສົບ ຊຶ່ງຍັງອີກ 2 ຄົນຢູ່ລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ (ລາຍລະອຽດຈະລາຍງາຍເພີ່ມຕື່ມ) .

You Might Also Like

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Featured News

ລາຍການອາຫານ