ລາຄາ: 200 USD ທົດລອງໃຊ້ງານ ວັຍທີ: ປຶ້ມຄູ່ມື
ໂປແກມບັນຊີຄົວເຮືອນ.

ເປັນລະບົບບັນຊີຄົວເຮືອ ລະບົບສາມາດຈັດການ ບັນຊີລາຍຈ່າຍ ບັນຊີລາຍຮັບ ນໍາເງິນເຂົ້າຂອງຄອບຄົວເຂົ້າທະນາຄານ ຮັບສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ເຂົ້າໃນຄອບຄົວ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ລາຍງານການຈ່າຍ ລາຍຮັບ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ້ຂົ້າສາງ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.

ວີດີໂອປະກອບ ການສອນ
Leave a Comment
ລາຍການປະເພດສິນຄ້າ
ລາຍສິນຄ້າຫຼ້າສຸດ
Quote of the Day

Suspendisse sodales cursus lorem vel efficitur. Donec tincidunt aliquet lacus. Maecenas pulvinar egestas ex eget eleifend. Aenean eget tempus urna [...]

ສະມັກຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະບົດຮຽນອອນລາຍ

Copyright © 2020 LAOSOFTWARE.ASIA ບ້ານ ດອນຕີ້ວ ຮ່ອມ 8 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel:02055174740