25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມບໍລິການລ້າງອັດຊີດ.

ເປັນລະບົບບໍລິການລ້າງອັດຊີດ ສາມາດອອກໃບບິນການບໍລິການລ້າງອັດຊີດ ເພີ້ມລາຍການບໍລິການ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງລ າຍງານການບໍລິການ ເປັນເດືອນ ວັນ ສາມາດສະຫຼຸບຍອດກໍາໄລ່ເ ປັນວັນ ເດືອນໄດ້ [...]

ລາຄາຂາຍ: 100.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມລົງທະບຽນໂຮງຮຽນ.

ເປັນລະບົບໂປແກມ ທີເພີ້ມລາຍການລົງທະບຽນ ເພີ໊ມລາຍການນັກຮຽນ ກໍານົດລາຍການລົງທະບຽນໂຮງຮຽນ ລະບົບລົງທະບຽນລະບົບການຊໍາລະເງິນ ລະບົບຕິດໜີ້ຂອງນັກຮຽນ [...]

ລາຄາຂາຍ: 200.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມບັນຊີຄົວເຮືອນ.

ເປັນລະບົບບັນຊີຄົວເຮືອ ລະບົບສາມາດຈັດການ ບັນຊີລາຍຈ່າຍ ບັນຊີລາຍຮັບ ນໍາເງິນເຂົ້າຂອງຄອບຄົວເຂົ້າທະນາຄານ ຮັບສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ເຂົ້າໃນຄອບຄົວ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ລາຍງານການຈ່າຍ ລາຍຮັບ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ້ຂົ້າສາງ [...]

ລາຄາຂາຍ: 200.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມຂາຍປີ້ທ່ອງທ່ຽວ.

ໂປແກມຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບສາມດແຍກປະເພດສິນຄ້າ ລະບົບສາມາດແຍກຂາຍເປັນອັນ ແພກ ແກັດໄດ້ ສາມາດຕັ້ງຄ່າການຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ສາມດກໍານົດໂປໂມຊັນຂາຍໄດ້ [...]

ລາຄາຂາຍ: 150.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມບ້ານພັກ.

ໂປແກມບ້ານພັກ POS ລະບົບສາມາດສັ່ງອໍເດີຜ່ານມືຖື ສາມາດສັ່ງອໍເດີເຂົ້າຫ້ອງຄົວໄດ້ ລະບົບລູກຄເາສາມາດສັ່ງອາຫານໄດ້ທຸກສະຖານທີ ລະບົບສາມາດແຍກຂາຍຕາມໂຕະ ຕາມະເພດສິນຄ້າໄດ້ [...]

ລາຄາຂາຍ: 250.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
25 Dec, 2017 86 Comments ໂປແກມຂາຍສິນຄ້າ.

ໂປແກມຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບສາມດແຍກປະເພດສິນຄ້າ ລະບົບສາມາດແຍກຂາຍເປັນອັນ ແພກ ແກັດໄດ້ ສາມາດຕັ້ງຄ່າການຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ສາມດກໍານົດໂປໂມຊັນຂາຍໄດ້ [...]

ລາຄາຂາຍ: 200.00 USD

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ລາຍການປະເພດສິນຄ້າ
ລາຍສິນຄ້າຫຼ້າສຸດ
Quote of the Day

Suspendisse sodales cursus lorem vel efficitur. Donec tincidunt aliquet lacus. Maecenas pulvinar egestas ex eget eleifend. Aenean eget tempus urna [...]

ສະມັກຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະບົດຮຽນອອນລາຍ

Copyright © 2020 LAOSOFTWARE.ASIA ບ້ານ ດອນຕີ້ວ ຮ່ອມ 8 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel:02055174740